هر وقت احساس خستگي مي كنم يه ليوان چاي داغ مي خورم ...!

نگاهش رو دوست دارم مخصوصا زماني كه با شيطنت بهم نگاه مي كنه يا با ...!


وقتي هديه والنتين رو بهم داد احساس كردم دزدي كرده يا كار خلافي انجام داده - يك جعبه گذاشت جلوم و گفت ببخشين نتونستم چيز بهتري پيدا كنم كه اينو بذارم داخلش ...! فكر كردم سي دي ايي بود كه قرار بود برام بياره ، پس همزمان با باز كردن در جعبه بهش گفتم ممنون اشكال نداره فقط مطمئني كه اين همون سي دي هست ديگه !!!

سرش رو بلند هم نكرد نگاه كنه گفت نه !!!!

همزمان با اين حرف در جعبه رو باز كردم ، داخل جعبه زشت يه خرگوش كوچولوي سپيد با يه قلب سرخ توي جعبه خوابيده بود....!!!

پ.ن1: اولين بار بود كه از كسي هديه والنتن قبول كردم...!

پ.ن 2: دلمان بسي براي دوستانمان تنگيده بود..

پ.ن3: تازه گي فهميدم خيلي زود خر ميشم....!

پ.ن 4: والنتين همه مبارك با اينكه ديره...!

پ.ن 5: هر روزي كه عاشق باشي يا عاشق شوي روز عشقت همون روزه...!

پ.ن 6: زندگي نياز به تنوع داره ....!

پ.ن 7: خيلي اين هفته آتيش سوزوندم...!

پ.ن8: براي يه دوست كه نمي خوام بگم كيه دعا كنيد بنده خدا گرفتاره...!

پ.ن 9: دوستتون دارم.................... .

+ تاریخ چهارشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۹ ساعت 10:32 نویسنده ن.ن |